školení

Školení probíhají pro laickou veřejnost, neslouží ke vzdělávání zdravotnických pracovníků. Lektoři pracují v sociální sféře a mají s přednášeným tématem bohaté zkušenosti jak teoretické, tak praktické. 

standardy kvalita sociálních služeb

základy ochrany zdraví

somatologie

prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

restriktivní opatření

první pomoc

základy péče o nemocné a hygiena

sebeobrana

zdravotní postižení