Výuční list masér

kontakt  604 122 772
Pokud věříš, že je něco možné, je to možné!
Pokud věříš, že je něco možné, je to možné!

Za osm měsíců získáte ze základního, střední vzdělání.

Nabízíme : 
- získání Osvědčení
"Profesní kvalifikace sportovní masér" 
cena pro kurz masér    4 900 Kč
- vypracované otázky ke zkouškám

cena za vypracované otázky   4000 Kč
Při platbě současně je cena   8500 Kč

Závěrečné zkoušky se konají vždy jednou do roka a to v červnu. Doba přípravy je asi 6 měsíců.

Cena nezahrnuje: komisionální poplatek střední škole za vykonání závěrečných zkoušek 4000,- Kč

"Od 1.8.2007 je účinný zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal - zdali studiem, či praxí." Tolik citace ze stránek ministerstva školství.

Co to znamená v praxi? 

Je možné získat výuční list maséra  bez absolvování 3 -letého studia. Stačí pouze doložit "Osvědčení o kvalifikaci" maséra, podat přihlášku na příslušnou školu a úspěšně absolvovat závěrečné zkoušky. Poté vám bude vydán výuční list. Doba přípravy cca 4-6 měsíců.

Poskytneme vypracované otázky pro písemnou, praktickou i ústní zkoušku 1. kola, konané v červnu příslušného roku. Praktické zkoušky zahrnují masáž sportovní, segmentovou a klasickou.

 kontakt  604 122 772

                         STUDIO ZDRAVI a   VZDĚLÁVÁNÍ                
 
kontakt +420 604 122 772
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!