Výuční list masér

kontakt  604 122 772
Pokud věříš, že je něco možné, je to možné!
Pokud věříš, že je něco možné, je to možné!

Nabízíme : 
- získání Osvědčení
"Profesní kvalifikace sportovní masér" 
cena pro kurz masér    3 900 Kč
- vypracované otázky ke zkouškám

cena za vypracované otázky   4000 Kč
Při platbě současně je cena   7500 Kč

Závěrečné zkoušky se konají vždy jednou do roka a to v červnu. Doba přípravy je asi 6 měsíců.

Cena nezahrnuje: komisionální poplatek střední škole za vykonání závěrečných zkoušek 4000,- Kč

"Od 1.8.2007 je účinný zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal - zdali studiem, či praxí." Tolik citace ze stránek ministerstva školství.

Co to znamená v praxi? 

Je možné získat výuční list maséra  bez absolvování 3 -letého studia. Stačí pouze doložit "Osvědčení o kvalifikaci" maséra, podat přihlášku na příslušnou školu a úspěšně absolvovat závěrečné zkoušky. Poté vám bude vydán výuční list. Doba přípravy cca 4-6 měsíců.

Poskytneme vypracované otázky pro písemnou, praktickou i ústní zkoušku 1. kola, konané v červnu příslušného roku. Praktické zkoušky zahrnují masáž sportovní, segmentovou a klasickou.

 kontakt  604 122 772