Zdravotní kouč do firem

KONTAKT 6024 122 772 

Zajistěte svým pracovníkům Zdravotního kouče. Zdravotní kouč jim pomůže s výživou, od bolesti zad, bude jim naslouchat a naučí je, jak být spokojený.
Nabízíme:
- komunikační terapii
- pohybovou terapii
- terapie výživou

kvalitní pracovník - spokojená firma
 zdravotní kouč - spokojený pracovník.
 Při dnešní klesající nezaměstnanosti a nedostatku kvalitních pracovníků je nutné změnit strategii firem pro získávání kvalitních pracovníků. Benefity jako týden dovolené navíc, stravenky apod. má již většina firem. Dopřejte svým zaměstnancům i své firmě novinku mezi benefity - Zdravotního kouče. Úkolem kouče je zvýšit spokojenost zaměstnanců a důsledkem toho snížit nemocnost ve firmě.
Předpokladem správného fungování člověka je, aby byl zdravý a šťastný. Pokud je zdravý a šťastný, je spokojený. A pokud je pracovník spokojený, kvalitně a dobře pracuje. 

 KONTAKT 604 122 772

Cena je na domluvě dle počtu hodin, dnů.

K programům na podporu zdraví firmy vyzývá i stát. Už v roce 2014 vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.Certifikát Firma pro zdraví dostávají společnosti za prevenci nemocí pohybového aparátu, cukrovky, obezity, kardiovaskulárních a nádorových chorob, ale také za péči o duševní zdraví a prevenci psychických onemocnění.