Lektoři

Mgr. Sandra Tokařová
Již od dětských let jsem slýchávala, jak si člověk může pomoci sám skoro se vším.....zlepšit si zdraví, náladu, psychiku a že všechno jde.. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to pravda, ale je to dřina. A to je i problém dnešní doby a lidí. Málokomu se chce. Chci poděkovat své mamince, že mi ukázaka tu správnou cestu a byla mým prvním učitelem. Všechny rady se snažím nyní uplatnit ve svém vlastním, samostatném životě, ale není to vždy snadné.
Bc. Monika Klečková
Vítám Vás. Vždy mě zajímalo, jak tělo funguje a jak je naše psychika propojena s fyzickým tělem. Díky některým událostem, jsem měla možnost seznámit se s alternativními přístupy a dále se v této oblasti snažím vzdělávat. Věnuji se masážím, kraniosakrální terapii, zajímám se o reiki, práci s energiemi, rodinné konstelace, kineziologii, andělské léčení a práci s anděly

Mgr. Barbora Kinclová

Učím na druhém stupni základní školy čtrnáct let. Naplňuje mne okamžik, kdy si porozumím s dítětem - svým žákem a nalézáme chuť dál spolupracovat. Stále pátrám, jaké motivy vedou děti k jejich činům. Pochopení příčin leckdy usnadní řešení následků."
Dosažené vzdělání: státní zkoušky z biologie, geografie, pedagogiky a psychologie

Mgr. Roman Burda
Z vlastní zkušenosti bývalého pacienta mohu potvrdit, že správně zvolené techniky a především tvůrčí spolupráce mezi klientem, terapeutem, a pokud je to nutné i lékařem, dokáže pomoci mnohem více, než si většina lidí vůbec dokáže představit.

Lektoři
Liba Pálková - TV - 732 466 136
Barbora Kinclová - výživa - 723 879 796
Roman Burda - TV - 774 265 035
Adéla Mitáčková - TV - SMsystém - 723 454 573
Monika Klečová - TV - 777 194 492
Sandra Tokařová - výživa - 737 600 117